Opleidingen voor (toekomstige) schoolleiders

Nieuws

Meer nieuws

Gezamenlijk opleidingstraject voor leidinggevenden primair onderwijs

5 december 2018

SCOPE scholengroep, PCPO Westland, SCO Delft, Octant en SCOH hebben een overeenkomst gesloten met Penta Nova Academie voor schoolleiderschap voor een in-company scholingstraject voor primair onderwijs-medewerkers met leidinggevende potentie. Op woensdag 7 november tekenden de betrokken schoolbesturen het kweekvijvercontract.

Lees Meer

Een krachtige rol voor schoolleiders

28 november 2018

Schoolleiders zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Als onderwijskundig leider schept de schoolleider het kader waarin hij met het team uitdagend onderwijs verzorgt dat leerlingen voorbereidt op vervolgopleidingen en op hun latere rol in de samenleving. De schoolleider is de verbindende schakel tussen het bestuur en het lerarenteam en is cruciaal in het tot stand brengen van een lerende organisatiecultuur. Daarom vinden de ministers Slob en Van Engelshoven het belangrijk om de schoolleider krachtiger te positioneren. Dit schrijven zij in hun reactie op het advies 'Een krachtige rol voor schoolleiders' van de Onderwijsraad. Beide ministers zien het advies van de Onderwijsraad als een aangrijpingspunt voor alle betrokkenen om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid met deze ambitie aan de slag te gaan.

Lees Meer

Studiereis van schoolleiders HSN naar Malawi

31 oktober 2018

Op maandag 8 oktober jl. vertrok het team van schoolleiders en de algemeen directeur van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk voor een studiereis naar Nkhoma in Malawi. De relatie tussen hogeschool Viaa, één van de partners binnen Penta Nova en de universiteit van Nkhoma vormde de basis voor de keuze van deze specifieke locatie Malawi. Nkhoma University is een relatief jonge universiteit in Malawi. De reis vormde een pilot om te verkennen op welke wijze schoolleiders de interculturele samenwerking tussen Viaa en Nkhoma kunnen versterken.

Lees Meer